DOKUMENTI SCRI

 


1. Zapošljavanje studenata/ica
Student servis je djelatnost Studentskog centra putem koje se posreduje i omogućuje privremeno ili povremeno zapošljavanje i isplate redovnim studentima svih sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Zapošljavanje studenata organizirano je u Student servisu sa sjedištem u ulici Radmile Matejčić 5 na Trsatu u Rijeci. Djelatnici Student servisa posreduju između naručitelja poslova (poslodavac) i izvršitelja poslova (studenti) te vode evidenciju o pravednoj raspodjeli privremenih i povremenih poslova. Za sve svoje potrebe za radom studenata molimo Vas da se obratite voditeljici Ljiljani Badurina telefonom, faxom ili emailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nas posjetite u sjedištu Centra u Rijeci.
 

2. Nabava robe, radova i usluga
Studentski centar Rijeka nabavlja sve svoje potrebe za prehrambenim artiklima, uredskim i sitnim materijalom, opremom, radovima uslugama i ostalim provođenjem postupaka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) . Bagatelne nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna bez PDV-a, te radova do 500.000,00 kn bez PDV-a nabavljaju se sukladno internom pravilniku Studentskog centra Rijeka. Rukovoditeljica Odjela nabave je Branka Filipović. Svoje proizvode ili usluge možete prezentirati emailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
3. Zapošljavanje radnika/ica u Studentskom centru
U Studentskom centru Rijeka zaposleno je oko 90% kadrova u ugostiteljstvu (kuhari, pomoćna radna snaga u kuhinji), čišćenju objekata i održavanju (električari, strojari). Manji broj radnika radi u upravi, računovodstvu, općim službama, recepciji i studentskom servisu. Ukoliko želite raditi u Studentskom centru predlažemo Vam da svoj životopis i ambicije dostavite emailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko već radite u Studentskom centru a želite promijeniti radno mjesto također predlažemo da nam svoj životopis i ambicije dostavite emailom. Kod idućeg zapošljavanja razmotriti ćemo sve zamolbe sa kvalifikacijom koja je potrebna za neko radno mjesto. Odluku o prijemu u službu donosi ravnatelj prema preporuci voditelja službe.

 
4. Prijedlozi za suradnju 
Prijedloge za suradnju molimo dostavite na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..