JAVNA NABAVA

Zakonske obveze:
Javna nadmetanja Studentskog centra Rijeka u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.
 


PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (.pdf.)



PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Plan nabave za 2018. godinu (.pdf)



PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave,24.03.2017 (.pdf)



REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
(.pdf)



REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Registar ugovora jednostavne nabave (.pdf)



ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

4. izmjene i dopune plana nabave za 2017.godinu (.pdf)



TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

3. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)



DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)



PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)



PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan nabave za 2017. godinu.
(.pdf)



OSME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

8. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



SEDME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

7. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora (.pdf)



ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

6. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

5. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

4. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

3. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

2.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, datum ažuriranja 29.02.2016. (.pdf)



PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

1.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)



PLAN  NABAVE ZA 2016. GODINU:

Plan nabave za 2016. godinu (.pdf)