JAVNA NABAVA 2015JAVNA NABAVA
Zakonske obveze:
SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Sveučilište u Rijeci, Studentski centari Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Okrugli stol i radionica Zelena javna nabava u Hrvatskoj 06. i 07.10.2015.

Zelena javna nabava (.pdf)
Sedme izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

SEDME IZMJENE I DOPUNE (.pdf)
Šeste izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

ŠESTE IZMJENE I DOPUNE (.pdf)Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, datum ažuriranja 31.08.2015 (.pdf)Pete izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

PETE IZMJENE I DOPUNE (.pdf)Četvrte izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE (.pdf)Treće izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

TREĆE IZMJENE I DOPUNE (.pdf)Druge izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

DRUGE IZMJENE I DOPUNE (.pdf)Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, datum ažuriranja 28.02.2015 (.pdf)Prve izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu možete vidjeti na:

PRVE IZMJENE I DOPOUNE (.pdf)
 


PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) možete vidjeti na:

PLAN NABAVE ZA 2015. (.pdf)