JAVNA NABAVA 2013

Druge izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu može se vidjeti na:

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu može se vidjeti na:

PRVE IZMJENE I DOPUNERegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu možete pogledati na sljedećem linku: