JEDNOSTAVNA NABAVA

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Studentski centar Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj) ima namjeru provesti postupak jednostavne nabave za predmet nabave USLUGE ČUVANJA (ZAŠTITE) OSOBA I IMOVINE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA, procijenjena vrijednost: 193.344,00 kn bez PDV-a.

Mole se zainteresirani gospodarski subjekti da svoj interes za predaju ponuda u navedenom postupku iskažu pisano na e-mail adresu: scri.uniri@scri.hr i to najkasnije do 27.11.2018. u 12:00 sati.

Naručitelj će istekom navedenog roka gospodarskim subjektima koji su iskazali interes poslati Poziv na dostavu ponuda, u isto vrijeme i na dokaziv način.PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 02.11.2018. (.pdf)