JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA KULTURNE, SPORTSKE, ZNANSTVENE I EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU ISKLJUČIVO NAMIJENJENE STUDENTIMA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18, dalje u tekstu: Zakon), Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova objavljuje Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima.

Mole se prijavitelji da sve upite vezano za poziv upute na email adresu: projekti@scri.hr
 
Popis dokumenata:

 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/18
 2. Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima
 3. Odluka o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti
 4. Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti
 5. Upute za prijavitelje – Popis dokumenata koji se moraju dostaviti
 6. Obrazac A za prijavu projekta
 7. Obrazac B – Izjava o nekažnjavanju za studentsku udrugu
 8. Troškovnik projekta – Obrazac C
 9. Popis dokumenata – Za studente pojedince i grupe studenata
 10. Popis dokumenata – Za studentske udruge i druge studentske organizacije
 11. Popis dokumenata – Za studentske zborove

RADNO VRIJEME OBJEKATA PREHRANE SCRI U PETAK, 1.11.2019. (DAN SVIH SVETIH)

a

RADNO VRIJEME OBJEKATA PREHRANE SCRI NA DAN 8.10.2019. (DAN NEZAVISNOSTI)

RADNO VRIJEME OBJEKATA PREHRANE SCRI OD LISTOPADA 2019.

Novo radno vrijeme trgovine mješovite robe STUDENT SHOP na Kampusu od ponedjeljka 16.09.2019.

ponedjeljak - petak 8:30-18:00 sati
subota - nedjelja i blagdani zatvoreno
 
.