Konačna rang lista-2016/2017

Rezultati natječaja za smještaj 2016./2017. – KONAČNA  LISTA
 
Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 24.kolovoza 2016. godine donijelo je

ODLUKU

Broj: 06-29-196/LK 
kojom se utvrđuje: 
 
"KONAČNA RANG LISTA  ZA DODJELU SUBVENCIONIRANOG SMJEŠTAJA REDOVITIM STUDENTIMA U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH DOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

1. KONAČNA RANG LISTA (.pdf; 253 KB)
2. KONAČNA RANG LISTA PO ABECEDNOM SLIJEDU (.pdf; 467 KB)
 
Pravo na smještaj ostvarilo je ukupno 1320 studenta (brucoši i stariji studenti).
Navedeni broj studenata koji su ostvarili pravo na smještaj uključuje:
-  studente koji će biti smješteni u studentsko naselje „Ivan Goran Kovačić“ ul. F. Čandeka 4
   (Podmurvice), ukupno 648 studenata,
- studente koji će biti smješteni u studentsko naselje u Kampusu na Trsatu, ukupno 642 studenata i
- studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Lovran“, ukupno 30 studenata.

Napominjemo da Učenički dom „Lovran“ raspolaže sa još slobodnih kapaciteta pa sve zainteresirane studente ( studenti od red. br. 1321 do red. broja 1401 na Konačnoj rang listi ) upućujemo da se jave u upravu Učeničkog doma „Lovran“.
 
Studenti koji se nalaze ispod „crte“ ( studenti od red. br. 1321 do red. broja 1401 na Konačnoj rang listi ) imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.
 
Studentski centar Rijeka izvršio je raspodjelu studenata po objektima smještaja uvažavajući želje studenata izražene u zamolbi kao i obveze koje mora zadovoljiti prema članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje MZOS-a  a koji se odnosi na smještajne kapacitete izgrađene sredstvima Strukturnih fondova EU-a.

NAPUTAK O DATUMIMA I POSTUPKU ZA USELJENJE U OBJEKTE SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA BITI ĆE OBJAVLJEN NAKNADNO.

Rezultati natječaja za smještaj 2016./2017. - PRIVREMENA LISTA

Rezultati natječaja za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2016./2017. - PRIVREMENA LISTA

Privremena rang lista (.pdf; 2171 KB)
Nepotpuna dokumentacija (.pdf; 67 KB)

Na natječaj se prijavilo ukupno 1436 studenata.
Pravo na smještaj ostvarilo je ukupno 1294 studenata (brucoši i stariji studenti).

Učenički dom u Lovranu nudi određen broj smještajnih jedinica za studente. Studenti koji su se opredijelili za učenički dom u Lovranu ukoliko su ostvarili pravo na smještaj moraju se osobno javiti u učenički dom. Studenti koji se nalaze ispod crte imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.

Raspodjela studenata po objektima smještaja izvršiti će se po objavljivanju konačne rang liste, uvažavajući koliko je moguće želje studenata navedene u prioritetima, a shodno mogućnostima Studentskog centra Rijeka.

Uputa o pravnom sredstvu:
Protiv ove Odluke student ima pravo na pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka u roku od osam dana od dana objavljivanja privremene rang liste i to isključivo poštom preporučeno na adresu:

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Povjerenstvo za rješavanje prigovora
Ul. R. Matejčić 5, 51000 Rijeka
s naznakom "PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA"

Nakon odluke o prigovorima objaviti će se konačna rang lista, najkasnije 25. kolovoza 2016. godine.

POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ I OSTVARIVANJA PRAVA NA SMJEŠTAJ U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH DOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ I OSTVARIVANJA PRAVA NA SMJEŠTAJ U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH DOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017. (.pdf; 127K)

Natječaj za smještaj 2016/2017

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 68/15, 84/15 i 58/16), Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka raspisuje:

NATJEČAJ za dodjelu

subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 206./2017.

Rok za dostavu molbi je od 01. srpnja do zaključno 25. srpnja 2016. godine.

Molbe se dostavljaju:

 • poštom preporučeno na adresu: STUDENTSKI CENTAR RIJEKA, Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka s naznakom: "NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ" ili
 • osobno (u zatvorenoj kuverti s upisanim imenom i prezimenom) u:
  • Studentsko naselje "Ivan Goran Kovačić", ulica Franje Čandeka 4 (svaki dan od 08:00 do 20:00 sati)
  • Centar za studije, ulica Radmile Matejčić 3 (zapadni ulaz Građevinskog fakulteta - svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati).

Popis dokumenata:
 1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava (.pdf; 173K)
 2. Natječaj za dodjelu subvencioniranog smještaja (.pdf; 239K)
 3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (.pdf; 107K)
 4. Obrazac SCRI-1 (.pdf; 158K)
 5. Obrazac SCRI-2 (.pdf; 138K)
 6. Privola za prikupljanje i obradu podataka (.pdf; 79K)
 7. Popis predane dokumentacije (.pdf; 120K)
 8. e-molba

Studenti sa liste čekanja za smjestaj

Mole se svi studenti koji su na listi čekanja za godinu 2015/16 a koji su zainteresirani za smještaj u Studentskom naselju I. G. Kovačić da se jave na telefon 051/672-422 ili na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. radi useljenja.