REZULTATI NATJEČAJA ZA SMJEŠTAJ akad. god.2017./2018. – KONAČNA LISTA

Na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka, u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“ br. 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. te isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 24.08.2017. godine donijelo je sljedeću
 

ODLUKU

 
Utvrđuje se KONAČNA RANG LISTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA REDOVITIHSTUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJASTUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIHDOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
 
Konačna rang lista nalazi se u prilogu I. ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
 

Obrazloženje

Dana 04.08.2017. godine na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka iodredaba Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“ br. 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donijelo je Odluku kojom je utvrđena Privremena rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka razmotrilo je pravodobno zaprimljene prigovore, provelo uvid u dokumentaciju podnositelja prigovora i postupak koji je proveden te je s obzirom na utvrđeno činjenično stanje i kapacitet smještaja utvrđena Konačna rang lista.
 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA
RJEŠAVANJE PRIGOVORA
STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA

 
 
1. OBAVIJEST

KONAČNA RANG LISTA (.pdf)
 
Pravo na smještaj ostvarilo je ukupno 1299 studenta (brucoši i stariji studenti).
Navedeni broj studenata koji su ostvarili pravo na smještaj uključuje:
-  studente koji će biti smješteni u studentsko naselje „Ivan Goran Kovačić“ ul. F. Čandeka 4
   (Podmurvice), ukupno 630 studenata,
- studente koji će biti smješteni u studentsko naselje u Kampusu na Trsatu, ukupno 656 studenata .
- studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Kvarner“, ukupno 4 studenata
- studente koji će biti smješteni u  Učenički dom „Lovran“, ukupno 9 studenata.
Napominjemo da Učenički dom „Kvarner“ i „Lovran“ raspolažu sa još slobodnih kapaciteta pa sve zainteresirane studente upućujemo da se jave u upravu Učeničkog doma „Kvarner“ i „Lovran“.
 
Studenti koji se nalaze ispod „crte“ (studenti od red. br. 1299 na Konačnoj rang listi) imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.
 
Studentski centar Rijeka izvršio je raspodjelu studenata po objektima smještaja uvažavajući želje studenata izražene u zamolbi kao i obveze koje mora zadovoljiti prema članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje MZO-a koji se odnosi na smještajne kapacitete izgrađene sredstvima Strukturnih fondova EU-a. 
 
2. OBAVIJEST

3. OBAVIJEST

Obavijest o mogućoj zamjeni smještajnog objekta

Poštovani studenti,
 
konačna rang lista rang za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018. biti će objavljena do 25. kolovoza 2017.
 
Uz konačnu rang listu Studentski centar će objaviti i listu odobrenih zamjena studentskih naselja, odnosno listu sa imenima osoba kojima će zamolba, odnosno želja za smještajem u drugo (njima željeno) studentsko naselje biti uvažena i odobrena.   
 
Zamjena za određeno studentsko naselje biti će moguća pod uvjetom da studenti sami pronađu adekvatnu osobu s kojom bi se mijenjali ili ako Studentski centar Rijeka zaprimi upite koje može uvažiti.
 
Razmatraju se isključivo zahtjevi pristigli putem pošte ili poruka elektroničke pošte. Studenti koji su već iskazali želju za zamjenom naselja putem e – maila i pošte ne trebaju se ponovno javljati.
Studentski centar zadržava pravo rasporeda studenata na smještaj te nije obavezan uvažiti molbe studenata.
 
Zahtjeve slati na email: dom@scri.hr

Rezultati natječaja za smještaj 2017./2018. - PRIVREMENA RANG LISTA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 04.kolovoza 2017. godine donijelo je odluku kojom se utvrđuje privremena rang lista  za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja studentskog centra rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

  1. Odluka o utvrđivanju natječaja (.pdf)
  2. Rang lista (.pdf)
  3. Rang lista po broju bodova (.pdf)
  4. Nepotpuna dokumentacija (.pdf)

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 53/17), Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka raspisuje: NATJEČAJ
za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.

Molbe se dostavljaju:
           -  poštompreporučeno-  u roku od  30.06.  do  zaključno  21.07.2017. godine.
                                                                           na adresu:        STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
                                                             Radmile Matejčić 5,    51000 RIJEKA,
                                                                           s naznakom        „NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ''
                   Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na
                   poslanoj prijavi) smatra se danom predaje StudentskomCentru Rijeka.
        -  osobno-                                     u roku od  30.06.  do  zaključno  24.07.2017. godine.
                   u zatvorenoj kuverti s upisanim imenom i prezimenomu:
                  1.  Studentsko naselje „Trsat“, ul. R. Matejčić 5 – recepcija (svaki dan od 08,00 -15,00 sati)
                  2.  Studentsko naselje „I.G.Kovačić“, ul. Franje Čandeka 4 – recepcija (svaki dan od 08,00 – 20,00 sati).

Popis dokumenata:
1.  PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
2.  NATJEČAJ za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2017./2018.
3.  E - molba
4.  Obrazac - SCRI-1
5.  Obrazac - SCRI-2
6.  Obrazac - Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka
7.  Obrazac – Izjava o članovima obitelji
8.  Obrazac -  Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
9.  Obrazac – Popis dokumenata
10. VAŽNA INFORMACIJA ZA STUDENTE SVEUČILIŠTA U RIJECI - subvencija

Obavijest o provođenju Natječaja za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Rijeci i Lovranu za akademsku godinu 2017. / 2018. - nadopuna

Natječaj za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Rijeci i Lovranu za akademsku godinu 2017. / 2018. (u nastavku teksta: Natječaj) biti će raspisan po objavi kriterija i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (u nastavku teksta: Pravilnik) kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Očekujemo da će Natječaj biti objavljen u drugoj polovini mjeseca lipnja, odnosno 28. lipnja 2017. te da će rok za dostavu molbi biti do druge polovine srpnja, odnosno do 21. srpnja 2017.
 
Privremena rang lista biti će objavljena početkom kolovoza, odnosno najkasnije do 4.8.2017. Nakon objave privremene liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra. Žalbeni rok traje osam dana od dana objavljivanja Privremene rang liste. Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmotriti će prigovore koji su zaprimljeni u navedenom roku te najkasnije u roku od 15 dana donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata te utvrditi i objaviti konačnu rang listu.
Naputak za useljenje u smještajne objekte Studentskog centra Rijeka biti će objavljen nakon objave konačne rang liste.
 
 
Navedeno vrijedi za studente koji će u statusu redovitih studenata prvi put upisati prvu godinu prve razine studija (tzv. brucoše) i sadašnje redovite studente viših godina studija.
 
NAPOMENA: Studentski centri OBVEZNI su, temeljem članka 25. Pravilnika,  od ukupnog broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova EU-a najmanje 50% ili prema postotku koji je definiran u potpisanome ugovoru o izgradnji objekta, namijeniti (rezervirati) za studente u nepovoljnom socioekonomskom položaju.
Studentski centar Rijeka zadržava pravo rasporeda studenata u studentska naselja.
 
 
Datumi su informativne prirode s obzirom da ovise o aktivnostima Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno o donošenju Pravilnika.
 
 
Sve informacije i novosti vezane uz Natječaj pratite na našoj službenoj Internet stranici www.scri.uniri.hr, odnosno na sljedećem linku: http://www.scri.uniri.hr/obavijesti.html te na našim Facebook profilima.
 
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja i/ili nedoumica, slobodni ste obratiti se na e – mail adresu scri.uniri@scri.hr