Konačna rang lista za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskom naselju Ivan Goran Kovačić - BUDUĆI STUDENTI

Konačnu rang listu za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić" i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2015./2016. za studente koji će upisati prvi put prvu godinu studija akademske godine 2015./2016. - BUDUĆI STUDENTI možete vidjeti na:

Muška rang lista (.pdf)

Ženska rang lista (.pdf)

Privremenu rang listu za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskom naselju Ivan Goran Kovačić - BUDUĆI STUDENTI

Privremenu rang listu za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskom naselju "Ivan Goran Kovačić" i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2015./2016. za studente koji će upisati prvi put prvu godinu studija akademske godine 2015./2016. - BUDUĆI STUDENTI možete vidjeti na:

Muška rang lista (.pdf)

Ženska rang lista (.pdf)

Popis studenata koji NISU uvršteni u rang listu (.pdf)

Konačna lista potpore za smještaj 2014./2015.

Konačna lista za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2014./2015., a koji stanuju kod privatnih stanodavaca (podstanari) nalazi se na:

Muska rang lista (.pdf)

Ženska rang lista (.pdf)

Privremena rang lista za raspodjelu mjesta u studentskom naselju Ivan Goran Kovačić

Privremenu rang listu za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentskom naselju Ivan Goran Kovačić i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2015./2016. (osim redovitih studenata koji će upisati prvi put prvu godinu studija akademske godine 2015./2016.) možete vidjeti na:
 
 
 

Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić za 2015./2016.

NATJEČAJ za raspodjelu mjesta redovitim studentima u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2015./2016.