OBAVIJEST STUDENTIMA

OBAVIJEST STUDENTIMA VEZANO ZA POTVRDE O DULJINI SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE :
 
Obavještavamo studente koji se natječu za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018./2019. da je danas zaprimljen odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja vezan uz izdavanje potvrda o duljini sudjelovanja roditelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske duljem od 100 dana u borbenom sektoru.
Prema odgovoru Ministarstva hrvatskih branitelja obavještavamo vas da se potvrde o sudjelovanju branitelja u borbenom sektoru duljem od 100 dana mogu pribaviti u područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.

Radno vrijeme STUDENT-SERVISA ljeto 2018

Nadopuna za natječaj za smještaj 2018./2019.

Dana 06.07.2018. godine objavljena je dopunjena verzija dokumenta „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019.“ Novu verziju možete preuzeti OVDJE.

Navedene dopune odnose se na tumačenje Ministarstva vezano uz novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Nadalje, a sukladno uputi MZO, ukoliko student - podnositelj e-molbe (ili član obitelji) prima stipendiju, student - podnositelj e-molbe dužan je potpisati izjavu kojom izjavljuje da li je stipendija koja se prima iz javnih ili ostalih izvora. Ukoliko je student (ili član obitelji) primatelj stipendije iz ostalih izvora, student - podnositelj e-molbe dužan je podnijeti i presliku ugovora ili potvrdu. NAPOMENA: Izjavu je nužno priložiti samo ukoliko student - podnositelj e-molbe dokazuje prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini. Izjavu možete preuzeti OVDJE.

 

Mole se studenti da pažljivo pročitaju Natječaj i prouče svu natječajnu dokumentaciju.

Natječaj za smještaj 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 53/17), Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA raspisuje:NATJEČAJ za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019.

Molbe se dostavljaju:
           -  poštom preporučeno -  u roku od  29.06.  do  zaključno 20.07.2018.godine.
                                    na adresu:        STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
                                                             Radmile Matejčić 5, 51000 RIJEKA,
                                                         s naznakom „NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ''
Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na poslanoj prijavi) smatra se danom predaje Studentskom centru Rijeka.
             -  osobno -  u roku od  30.06.  do  zaključno  24.07.2018. godine.
                                  u zatvorenoj kuverti s upisanim imenom i prezimenom u:
                  1.  Studentsko naselje „Trsat“, ul. R. Matejčić 5 – recepcija (svaki dan od 08,00 -15,00 sati)
                  2.  Studentsko naselje „I.G.Kovačić“, ul. Franje Čandeka 4 – recepcija (svaki dan od 08,00 – 20,00 sati).

Popis dokumenata:
1. PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanjeMinistarstva znanosti i obrazovanja RH (.pdf)
2. Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019. (.pdf)
3.  E - molba (Obrazac A i Izjava o članovima obitelji)
4.  Obrazac - SCRI-1
5.  Obrazac - SCRI-2
6.  Obrazac - Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka
7.  Obrazac -  Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB
8.  Obrazac – Popis dokumenata
9. VAŽNA INFORMACIJA ZA STUDENTE SVEUČILIŠTA U RIJECI- subvencija
10. Izjava o primanju stipendije - Obrazac za studente koji primaju stipendiju, potrebno dostaviti s dokumentacijom

Obavijest o provođenju natječaja

OBAVIJEST
o provođenju Natječaja za dodjelu subvencioniranog stanovanja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019.

 
Natječaj za dodjelu subvencioniranog stanovanja redovitim studentima u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019. (u nastavku: Natječaj) biti će objavljen u drugoj polovini mjeseca lipnja, odnosno 29. lipnja 2018. godine te će rok za dostavu molbi biti do 20. srpnja 2018. godine za slanje poštom, odnosno do 23. srpnja 2018. godine za osobnu dostavu.
Privremena rang lista bit će objavljena  03. kolovoza 2018. godine. Nakon objave privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Žalbeni rok traje osam dana od dana objavljivanja Privremene rang liste. Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmotriti će prigovore koji su zaprimljeni u navedenom roku te najkasnije u roku od 15 dana donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata te utvrditi i objaviti konačnu rang listu.
Naputak za useljenje u smještajne objekte Studentskog centra Rijeka biti će objavljen nakon objave konačne rang liste.
Konačna rang lista bit će objavljena najkasnije do 24. kolovoza 2018. godine.
Obavijest i navedeni datumi informativne su prirode i podložni su promjenama.
Navedeno vrijedi za studente koji će u statusu redovitih studenata prvi put upisati prvu godinu prve razine studija (tzv. brucoše) i sadašnje redovite studente viših godina studija.
NAPOMENA: Studentski centri OBVEZNI su, temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, od ukupnog broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova EU-a najmanje 50% ili prema postotku koji je definiran u potpisanome ugovoru o izgradnji objekta, namijeniti (rezervirati) za studente u nepovoljnom socioekonomskom položaju.
Studentski centar Rijeka zadržava pravo rasporeda ostalih studenata u studentska naselja.
Sve informacije i novosti vezane uz Natječaj pratite na našoj službenoj Internet stranici www.scri.uniri.hrte na našim Facebook profilima.
Ukoliko imate dodatnih pitanja i/ili nedoumica, slobodni ste obratiti se na e–mail adresu scri.uniri@scri.hr