Studentski projekti

„JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA KULTURNE, SPORTSKE, ZNANSTVENE I EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU ISKLJUČIVO NAMIJENJENE STUDENTIMA.“

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18, dalje u tekstu: Zakon), Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova objavljuje Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima.

Mole se prijavitelji da sve upite vezano za poziv upute na email adresu: projekti@scri.hr
 
Popis dokumenata:

 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/18
 2. Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima
 3. Odluka o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti
 4. Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti
 5. Upute za prijavitelje – Popis dokumenata koji se moraju dostaviti
 6. Obrazac A za prijavu projekta
 7. Obrazac B – Izjava o nekažnjavanju za studentsku udrugu
 8. Troškovnik projekta – Obrazac C
 9. Popis dokumenata – Za studente pojedince i grupe studenata
 10. Popis dokumenata – Za studentske udruge i druge studentske organizacije
 11. Popis dokumenata – Za studentske zborove„TUMAČENJE MINISTARSTVA FINANCIJA - POREZNE UPRAVE “

Poštovani studenti,
 
molimo Vas da obratite pozornost na tumačenje koje smo zaprimili od Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka dana 29.11.2019. godine vezano za porezni status financiranja projekta za kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti studenata odnosno iznosa koji bi se u slučaju odobravanja financijskih sredstava uplatio za projekt koji je prijavila fizička osoba – student pojedinac.
 
 
.