UČLANJENJE


U Student servis mogu se učlaniti:
 • redoviti studenti koji studiraju na visokim učilištima u RH,
 • maturanti tekuće školske godine (učenici koji su u postupku polaganja državne mature i učenici koji su položili državnu maturu) u periodu od 15.06. do 30.09,
 • studenti upisani na prve godine studija (brucoši) koji su maturirali u tekućoj školskoj godini.

 
UTVRĐIVANJE STATUSA:
Za utvrđivanje statusa redovitog studenta prilikom učlanjenja u Student servis, osim uvjerenja visokoškolske ustanove o redovitom upisu na studij, prihvaća se i ELEKTRONIČKI ZAPIS O STATUSU STUDENTA, koji se od 26.01.2016. godine može preuzeti preko sustava E-građani. Ovdje možete pročitati informacije o sustavu e-građani.
Studenti mogu pristupati sustavu E-građani putem svog korisničkog računa AAI@EduHr.
 
 
Za učlanjenje studenata potrebno je:
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o redovitom upisu na studij ili elektronički zapis o statusu studenata;
 • osobna iskaznica (na uvid);
 • IBAN osobnog žiro računa (predočiti bankovnu karticu ili ugovor s bankom);
 • OIB (predočen na nekom dokumentu);
 • X-ica. (ukoliko student nema X-icu, donijeti indeks na uvid i priložiti fotografiju manjeg formata);
 • Ispuniti upitnik za učlanjenje/produženje članstva (upitnik).

Za produženje članstva potrebno je gore navedeno, osim OIB-a i IBAN-a žiro računa (ukoliko je student promijenio žiro račun, mora donijeti novi na uvid).
 
Za učlanjenje maturanata potrebno je:
 • uvjerenje ili svjedodžba o završnom razredu za tekuću školsku godinu (kopija svjedodžbe i original na uvid);
 • ispis prijave za državnu maturu ili potvrda o položenoj državnoj maturi (kopija potvrde i original na uvid);
 • Osobna iskaznica (na uvid);
 • OIB (predočen na nekom dokumentu);
 • fotografija manjeg formata;
 • IBAN osobnog žiro računa (predočiti bankovnu karticu ili ugovor s bankom);
 • Ispuniti upitnik za učlanjenje (upitnik).
 

POTPISIVANJE UGOVORA O DJELU REDOVITOG STUDENTA
Student je prilikom podizanja ugovora u Student servisu ili preko Web servisa obavezan potpisati ga na dva mjesta pod IZVRŠITELJ, u protivnom ugovor se neće prihvatiti kao pravovaljan, niti će student biti isplaćen.
 
BUDUĆI MATURANTI I BRUCOŠI
Učenici koji će 2016. godine biti u postupku polaganja državne mature, učenici koji će iste godine maturirati (u šk. god. 2015./2016.) i studenti koji će se u 2016. godini upisati na prve godine studija, a maturirat će u istoj godini moći će se od 15.lipnja 2016. godine upisati u Student servis kao MATURANTI. Time će biti u mogućnosti obavljati poslove privremenog i povremenog zapošljavanja u vremenskom periodu od 15. lipnja do 30. rujna 2016. godine. Da bi isti članovi ostvarili pravo rada posredstvom Student servisa i nakon navedenog razdoblja, obavezni su, od 1. listopada, produžiti članstvo kao redoviti studenti za akademsku godinu 2016./2017.
 
OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Svi studenti, maturanti i brucoši koji se učlanjuju u Student servis ili produžuju članstvo, prilikom učlanjenja/produženja moraju imati regulirano osnovno zdravstveno osiguranje. Status osiguranja može se provjeriti na: www.hzzo-net.hr
Ako student nema osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja mora riješiti u najbližoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 
ISTEK ČLANSTVA
Redoviti studenti kojima je isteklo članstvo za akademsku godinu 2015./2016. (isto je trajalo do 30. rujna 2016.) nemaju pravo na zapošljavanje posredstvom Student servisa, odnosno ne mogu obavljati poslove privremenog i povremenog zapošljavanja dok ne obnove članstvo za akademsku godinu 2016./2017.
Studenti mogu produžiti članstvo i učlaniti se za akademsku godinu 2016/2017. (ako su bili učlanjeni i za 2015/2016.) od 26.09.2016, a svi ostali od 03.10.2016.
 
ISPLATE PLAĆA NAKON ISTEKA ČLANSTVA
Studenti kojima je isteklo članstvo u Student servisu (2014./2015.), a čekaju novčanu isplatu za odrađeni posao i/ili im se tek mora ispuniti i obračunati ugovor podignuti prije isteka članstva, svoje zarade će nesmetano dobiti neovisno o isteku članstva!
 
DIPLOMIRANI STUDENTI
Redoviti studenti zainteresirani za rad posredstvom Student servisa, a koji su tijekom tekuće ak. godine diplomirali, obvezni su donijeti potvrdu fakulteta o postignutom diplomskom statusu (kopiju i original na uvid). Pravo rada posredstvom Student servisa ostvaruju tijekom razdoblja od tri mjeseca nakon datuma postizanja diplome.
Međutim, studenti koji su se ispisali s fakulteta ili prešli na izvanredni studij ne mogu raditi preko Student servisa tri mjeseca od isteka članstva za tekuću akademsku godinu.
 
PROMJENA STATUSA
Izvršitelj (student) dužan je obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa redovitog studenta bilo da je diplomirao ili se ispisao sa studija ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem ugovora o djelu redovitog studenta.