Radna grupa za promociju održivog razvoja

Osnovana je Radna grupa za promociju održivog razvoja na Sveučilištu u Rijeci. Voditelj radne grupe je mr. sig. Dinko Jurjević, ravnatelj Studentskog centra Rijeka. Aktivnosti Radne grupe možete pratiti na društvenim mrežama:

Facebook: Okoliš UNIRI


 
.