RADNA VREMENA OBJEKATA PREHRANE I TRGOVINE STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA LJETO 2021. godine (broj 27)