SVE UPITE U SVEZI NATJEČAJA ZA SMJEŠTAJ STUDENATA ŠALJITE NA EMAIL: natjecaj@scri.hr ILI NAZOVITE NA BROJ: 099 492 5801 ili 099 401 3061 SVAKI RADNI DAN OD 09:00 do 15:00 SATI

 
      DEŽURNI TELEFONI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA:

      Centrala: 584 530 (8-16 sati, ponedjeljak-petak)

      Recepcija I.G. Kovačić: 672 422 (6-22 sata, svaki dan)
      noćni čuvar: 099 2653 894 (22-6 sati, svaki dan)

      Recepcija Trsat: 584 544 (6-22 sata, svaki dan)
      noćni čuvar: 099 4696 296 (22-6 sati, svaki dan)


      VAŽNA NAPOMENA!
      Informacije o svakodnevnim aktivnostima, promjenama u radu Studentskog centra i restorana
      pratite na Facebook-u Studentskog centra!

Povijest Studentskog centra Rijeka