OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI ĆE U AK. GOD. 2021./2022. OSTVARITI PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

 

Sukladno točki II. Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: MZO) o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021. / 2022. (KLASA: 602-01/21-03-00099, URBROJ: 533-04-21-0001), MZO će u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima redovitih studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022., a koji imaju prebivalište na području gradova i općina Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije i koji mogu studentskom centru ili učeničkom domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihova prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

 

Navedena odluka primjenjuje se od 1. rujna 2021. godine.

 

Više informacija o dokumentima koje će studenti trebati dostaviti te rokovima dostave istih Studentski centar Rijeka će objaviti naknadno.

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA