STUDENTSKI PROJEKTI


OBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dokumenti:

 1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava od 27.11.2020 godine- ispravak (.pdf)                                                                                                                                                                      Napomena: Ispravak u točki III. stavku 1. riječ koja glasi: »studenog« treba glasiti: »prosinca«.
 2. Odluka o načinu isplate sredstava od 27.11.2020 godine (.pdf)
 3. Opisno izvješće (.doc)
 4. Financijsko izvješće (.xls)
 5. Zahtjev za isplatu preostalog dijela sredstava (.xls)
 6. Obrazac za prenamjenu sredstava (.docx)

 
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA KULTURNE, SPORTSKE, ZNANSTVENE I EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SU ISKLJUČIVO NAMIJENJENE STUDENTIMA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18, 16/20 dalje u tekstu: Zakon), Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova objavljuje dana 07.10.2020. godine Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima.

 

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i to najkasnije 5 dana prije isteka Poziva ili na telefon broj 099 382 6404.

Popis dokumenata:

 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/18, 16/20 (.pdf)
 2. Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima od 07.10.2020. (.pdf)
 3. Odluka o kriterijima za odabir projekata i postupku odabira aktivnosti (.pdf)
 4. Upute za prijavitelje – Popis dokumenata koji se moraju dostaviti (.pdf)
 5. Obrazac A za prijavu projekta (.doc)
 6. Obrazac B – Izjava o nekažnjavanju za studentsku udrugu (.doc)
 7. Troškovnik projekta – Obrazac C (.xls)
 8. Popis dokumenata – Za studente pojedince i grupe studenata (.pdf)
 9. Popis dokumenata – Za studentske udruge i druge studentske organizacije (.pdf)
 10. Popis dokumenata – Za studentske zborove (.pdf)
 11. Tumačenje Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka - vezano za porezni status financiranja projekta za kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti studenata odnosno iznosa koji bi se u slučaju odobravanja financijskih sredstava uplatio za projekt koji je prijavila fizička osoba – student pojedinac (.pdf)„TUMAČENJE MINISTARSTVA FINANCIJA - POREZNE UPRAVE “


Poštovani studenti,
 
molimo Vas da obratite pozornost na tumačenje koje smo zaprimili od Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka dana 29.11.2019. godine vezano za porezni status financiranja projekta za kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti studenata odnosno iznosa koji bi se u slučaju odobravanja financijskih sredstava uplatio za projekt koji je prijavila fizička osoba – student pojedinac.

Tumačenje Ministarstva financija – Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka (.pdf)OBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Dokumenti:
 
 1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava od 19.12.2019. godine. (.pdf)
 2. Odluka o načinu isplate financijskih sredstava (.pdf)


OBJAVA ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA


Dokumenti:

 1.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava od 03.01.2020. godine (.pdf)