Studentski centar Rijeka

Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

Kontakt

Tel. +385 51 584 530
scri.uniri@scri.hr

Obavijesti

VAŽNO: Uputa za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020. / 2021.

Poštovani korisnici smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka,

 

na poveznici možete vidjeti Upute za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020. / 2021. koje su pripremljene od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svi korisnici smještaja u objektima smještaja (studenti, profesori, znanstvenici, nastavno i nenastavno osoblje) kao i radnici Studentskog centra Rijeka OBAVEZNI su se pridržavati svih mjera, preporuka i uputa navedenih u dokumentu.

 

Sukladno ovim uputama, Studentski centar Rijeka vrši ažuriranje dokumenta OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19) U OBJEKTIMA I PROSTORIMA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA u onom dijelu gdje je to potrebno. Ažurirani dokument ćemo uskoro objaviti na našoj web stranici. Molimo korisnike smještaja da redovito prate našu web stranicu kako bi održavali svoju informiranost.

 

Upute HZJZ i MZO možete vidjeti ovdje:

Uputa za rad studentskih domova s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020. / 2021. (.pdf)

 

Ovim putem istaknuli bi sljedeće: strogo je zabranjen ulaz u objekt smještaja i druge objekte Studentskog centra Rijeka osobama (korisnicima smještaja, radnicima i drugim osobama) koji:

- imaju simptome koji mogu upućivati na COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome (kašalj,  poteškoće  u  disanju,  grlobolja)  te  poremećaj  osjeta  njuha  i  okusa, povraćanje i proljev)

- kojima je izrečena mjera samoizolacije,

- kojima je potvrđena zaraza virusom COVID-19.

 

 

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji!

 

Vaš Studentski centar Rijeka

Djelatnost smještaja

OBAVIJEST O RADU STUDENT SERVISA RIJEKA

 

OD 01.09.2020. STUDENT SERVIS RADI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 • KAMPUS OD 8:00 DO 16:00 h
  • RESTORAN INDEKS OD 8:00 DO 16:00 h

NAPOMENA:
U RESTORANU INDEKS MOŽETE:
• Preuzimati ugovor
• Predati ispunjeni ugovor
• Registrirati poslodavca
• Preuzeti PIN-a za pristup Web servisu
• Predati i promijeniti IBAN-a vlastitog žiro računa

Šalteri na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te na Veleučilištu u Rijeci NE RADE DO DALJNJEGA.

Kontakti: možete nas nazvati od 8:00 do 16:00 sati
Telefoni: 051/584-528 i 051/584-529
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook: Student servis - Studentski centar Rijeka

DOMSKI SMJEŠTAJ: OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

 

Poštovani studenti,

 

ovdje možete vidjeti mjere i preporuke koje se provode u objektima Studentskog centra Rijeka. Vezano za useljenje napominjemo sljedeće:

 

 1. Useliti može samo onaj student koji Izvajvom potvrđuje da: nema propisanu mjeru samoizolacije te je upoznat sa svim odredbama propisanim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20); nije bio u kontaktu sa osobom koja boluje od bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19; nema simptome bolesti uzrokovane novim koronavirusom (najčešći simptomi: povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima); poznaje i poštuje propisane preventivne mjere zaštite od COVIDa-19.

 

 1. Prije ulaska na recepciju, djelatnik Studentskog centra svakom korisniku mjeriti će tjelesnu temperaturu. Studenti koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu (37,2°C ili više) neće moći uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

 1. Pri useljenju svi korisnici smještaja dužni su održavati minimalan fizički razmak od te nositi zaštitnu masku.

 

 1. Student koji na useljenje nije donio sve obavezne dokumente navedene u Naputku za useljenje (Liječničku potvrdu koja dokazuje da student/ica nema zdravstvenih kontraindikacija za smještaj u studentski dom, potpisanu Izjavu, dvije osobne fotografije dimenzija 3 × 3,5 cm; dokaz o izvršenoj uplati prve naknade za smještaj i važeću osobnu iskaznicu-na uvid) neće moći  uči u objekt niti obaviti useljenje.

 

 1. Student koji nema povišenu tjelesnu temperaturu te je na useljenje donio sve dokumente navedene u Naputku za useljenje, potpisuje ugovor, osoblju Studentskog centra predaje dokumentaciju te preuzima ključeve (i karticu), domsku iskaznicu te Potvrdu o prijemu inventara i opreme.

 

 1. Korisnik smještaja sam pregledava sobu te zaduženi inventar i opremu. Isti zadužuje inventar i opremu za stanovanje koju čini nepokretni i pokretni dio specificiran u „Potvrdi o prijemu inventara i opreme.“ Nakon što je utvrdio da su navedeni inventar i oprema u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema koji su navedeni u Potvrdi o prijemu inventara i opreme, Korisnik smještaja potpisuje Potvrdu o prijemu inventara i opreme te istu u roku od 5 dana od dana useljenja predaje odgovornoj osobi na recepciji. Ukoliko korisnik smještaja Centru u roku od 5 dana od useljenja ne vrati potpisanu Potvrdu o prijemu inventara i opreme, smatrati će se da je Korisnik smještaja zaprimio inventar i opremu u ispravnom stanju te da se u smještajnoj jedinici nalazi sav inventar i oprema. Molimo Vas dobro pregledajte sobe, sobni inventar i opremu. Ukoliko nešto nedostaje ili postoji primjedba, isto se obavezno upisuje na Potvrdu.

 

 1. S ciljem prevencije zaraze i širenja coronavirusa, Studentski centar Rijeka donio odluku o zabrani ulaska osoba koje nisu korisnici smještaja u objekte smještaja Studentskog centra Rijeka, odnosno posjete svim korisnicima smještaja su zabranjene. Molimo Vas da budete odgovorni i da poštujete navedenu zabranu. Ista jednako vrijedi i za period useljenja što znači da Vaši roditelji, prijatelji, poznanici itd. ne smiju ulaziti u objekt smještaja kako bi Vam pomogli nositi stvari i dr. U slučaju nepoštivanja mjere, korisnik smještaja odgovara disciplinski, a moguć je i gubitak prava na smještaj.

 

 1. Molimo korisnike smještaja da pročitaju Pravilnik o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka koji će im biti dostavljen putem poruke elektroničke pošte.

 

 1. Molimo studente da detaljno pročitaju OPĆE MJERE U CILJU SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA INFEKCIJE KORONAVIRUSOM (COVID-19) U OBJEKTIMA I PROSTORIMA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA. Napominje se da Studentski centar Rijeka neće tolerirati ponašanje koje je u suprotnosti sa propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19, a osobe koje ne poštuju mjere neće moći koristiti usluge Studentskog centra Rijeka.

 

 1. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju. Samoizolacija je mjera prevencije od coronavirusa, a koju epidemiolog propisuje osobama koji su se vratili iz područja zahvaćenih coronavirusom ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom.

NAPUTAK ZA USELJENJE U SN TRSAT I SN I.G.K.

 

Poštovani studenti,

 

u privitku se nalazi Naputak za useljenje u studentska naselja, šifre studenata po naseljima te Izjava koju su studenti (uz druge dokumente) dužni donijeti na useljenje.

Važno: šifre studenata kojima je odobrena zamjena studentskog naselja i dalje se nalaze pod naseljem kojeg su prvo dobili. Navedena šifra jednaka je bez obzira na dobiveno naselje.

 

Molimo studente da prate našu stranicu s obzirom da ćemo uskoro objaviti upute vezane za mjere koje provodi Studentski centar Rijeka, a vezano za trenutnu epidemiološku situaciju.

 

Naputak za useljenje

Šifre studenata SN Trsat

Šifre studenata SN I.G.K.

Izjava

Primjer ispunjene uplatnice SN I.G.K.

Primjer ispunjene uplatnice SN Trsat

REZULTATI NATJEČAJA ZA SMJEŠTAJ akad. god. 2020./2021. – KONAČNA RANG LISTA

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici donijelo je odluku kojom se utvrđuje konačna rang lista za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021.

 

 1. Konačna lista - SN Trsat
 2. Konačna lista SN IGK
 3. Konačna lista svi studenti - po abecedi
 4. Konačna lista svi studenti - po bodovima
 5. Konačna lista Učenički dom Lovran
 6. OBAVIJEST STUDENTIMA uz konačnu listu
 7. Odluka konačna rang lista 24.08.2020
 8. Studenti koji nisu ostvarili pravo na dom

 

NAPOMENA: Temeljem članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

 

 

Studenti koji se nalaze ispod „crte“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane. O tome će svaki student biti pojedinačno obaviješten.

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. – PRIVREMENA RANG LISTA

Rezultati Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2020./2021. – PRIVREMENA RANG LISTA

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste studenti mogu podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka. Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom na adresu:

 

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

 

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

 

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru. 

 

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić" raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

 

DOKUMENTI:

 1. Privremena rang lista - Studentski dom (.pdf)
 2. Privremena rang lista - Učenički dom Lovran (.pdf)
 3. Privremena rang lista po abecedi - svi studenti (.pdf)
 4. Prosjeci fakulteta 2020 (.pdf)
 5. Studenti koji nemaju pravo (.pdf)
 6. Studenti koji su ispunili dokumentaciju, ali nisu poslali e-molbu (.pdf)

NAJNOVIJE AKTUALNOSTI VEZANE ZA RAD STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA (broj 4)

 

Dragi studenti i studentice,

 

u nastavku Vas obavještavamo o najnovijim aktualnostima vezanim za rad Studentskog centra Rijeka. To su trenutne aktualnosti, a u idućem razdoblju su moguće promijene o kojima ćemo Vas periodično obavještavati.

 

STUDENT SERVIS

 

Šalter Student servisa na Kampusu radi od ponedjeljka do petka od 07:00 do 16:00 sati.

Šalter Student servisa u restoranu Indeks radi od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati.

Šalteri Student servisa na Veleučilištu u Rijeci i na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ne rade.

 

Ugovor o obavljanju studentskoga posla možete podignuti elektronski putem WEB SERVISA (upute možete vidjeti na www.scri.uniri.hr) ili na šalterima Student servisa.

 

Ispunjeni ugovor o obavljanju studentskoga posla, nakon završetka posla možete:

 • poslati skeniranog na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • poslati poštom na adresu Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka,
 • ubaciti u poštanski sandučić na recepciji u zgradi restorana Kampus u periodu od 8:00 do 20:00 sati ili
 • predati na šalterima Student servisa.

 

SMJEŠTAJ

 

STUDENTSKO NASELJE TRSAT

 

Recepcija (prizemlje zgrade restorana Kampsu) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje zgrade restorana Kampus) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00

sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

STUDENTSKO NASELJE IVAN GORAN KOVAČIĆ

 

Recepcija (prizemlje objekta I u SN IGK) radi svaki dan u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

Uprava (prizemlje objekta I u SN IGK) radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00 sati. Subotom, nedjeljom i blagdanom uprava ne radi. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

 „Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova“ sa svim detaljnim uputama i kontaktima objavljen je na web stranici www.scri.uniri.hr. Rok za prijavu na natječaj je zaključno do 24.07.2020. godine, a privremena rang lista biti će objavljena najkasnije do 10.08.2020. godine.

Nakon objavljivanja privremene rang liste studenti mogu podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora. Najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora Povjerenstvo za rješavanje prigovora utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista objavljuje se krajem kolovoza, na oglasnim pločama i web stranici Studentskog centra Rijeka.

Za sve eventualne upite vezane za Natječaj možete nazvati brojeve telefona: 099/492 5801 i

099/529 4403 (radnim danima u vremenu od 9-15 sati) ili poslati e-mail na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STUDENT SHOP

Prodavaonica Student shop je zatvorena od 16.07.2020. do 28.08.2020. godine. Prodavaonica Student shop će početi raditi 31.08.2020. godine prema redovnom radnom vremenu.

 

I DALJE JE POTREBNO PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆIH PREPORUKA:

- Održavajte fizičku udaljenost od 2 m u zatvorenim prostorima.

- Molimo Vas da nosite zaštitnu masku u zajedničkim prostorima.

- Molimo Vas da pri ulasku u objekt dezinficirate ruke.

DRUŠTVENE MREŽE